• وکیل کیست ؟

   وکالت از نظر شکلی چگونه تقسیم می شود؟

  وکالت از نظـر شکل نیز به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود. مورد وکالت می بایست چیزی باشد که به سبب قانون یا طببعتا در انحصار فرد نباشد؛ مثل وکالت در مجلس معامله که می بایست خود فرد عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل قرار دهد. ضمناً خود فرد موکل می بایست بتواند آن را انجام دهد. برای مثال فرد ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است؛ نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد. در ادامه این مطلب حدود وکالت را بصورت مختصر بیان خواهیم نمود .

  حدود وکالت

  در رابطه با حدود وکالت می بایست به ۲ ماده قانون مدنی استناد کرد.  بر اساس ماده ۶۶۳  «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت هست انجام دهد». ماده ۶۶۱ نیز مقرر کـرده است: « چنان چه وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده؛ مرتبط به اداره اموال خواهد بود.»  به عنوان مثال در بیع؛ حدود وکالت؛ فروش هست و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست؛ مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد. در ادامه این مطلب میخواهیم موارد وکالت را مورد بررسی قرار دهیم .

  مورد وکالت

  راجع به مورد وکالت، می‌توانبه صورت خلاصه و مختصر به موارد زیر  اشاره نمود

  1.  مورد وکالت نباید از مسائل ی باشد که قانون مباشرت فرد اصیل را لازم و ضـروری بداند؛ مثل وکالت در سوگند.
  2.  وکالت می بایست معلوم باشد؛ بـعد اگر به صورت مطلق باشد؛ به کارها اداری و تصرفات مادی محدود می‌شود.
  3. مقوله وکالت می‌تواند کارها مادی یا حقوقی باشد؛ برای مثال وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است؛ ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع؛ مادی و تملک مادی حساب می‌شود. وکالت در همه کارها شانس دارد ؛ مگر اینکه مباشرت اصیل قانونا ضـروری و لازم و ضـروری باشد. و اما در ادامه این مطلب به توضیح وکالت در توکیل خواهیم پرداخت .

  862210 U8b9WOzW - وکیل


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :