• تخلف احداث بنای بدون پروانه :

  تخلف احداث بنای بدون پروانه :

  یکی از بارزترین تخلفات در کمیسون ماده ۱۰۰ میتواند همین مورد باشد .با كمی تامل در منطوق ایـن ماده به ایـن سرانجام خواهیم رسید كه ایـن ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر است . دربـار ساختمانهایی كه در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مسائل ی را برای ممانعت از تخلفات ساختمانی پیش بینی كرده كه به آن خواهیم پرداخت در یك تبصره ۲ از بند ۳ م ۹۹ قانون شهرداری به منظور ممانعت از تهیه و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و روش بازبینـی به مسائل تخلف كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور؛ قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی كرده كمسیون حسب مورد و با دقت به طرح کامل « ضمنا اگـر طرح کامل به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ » نسبت به صادر شدن رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی كه حسب مقررات ایـن قانون و نظـر كمسیون برای آنان جریمه مشـخص و پرداخت گردیده در صورت درخوهست

  صاحبان آنان مساوی مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند .

  متن کامل مقاله 


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :