• علاقمندان به ورزش پرطرفدار فوتبال و می توانند جدول لیگ های فوتبال ایرانی و خارجی را با امکان ویرایش رنگ ها و انتخاب مورد های جدول و در صفحه سایت یا وبلاگ خود به نمایش بگذارند. از دیگـر برتری های ایـن وسائل ایـن هست که با کلیک بر روی عنوان جدولی که در سایت و وبلاگ به نمایش گذاشتید و جدول کامل نمایان خواهد شد و همین طور با انتخاب هر یک از مورد ها (بازی و برد و باخت و مساوی و گل زده و گل خورده وتفاضل گل) عرض جدول به صورت اتوماتیک تنظیم می شود و ضروری به ذکر هست سایت تم کده و قابلیت نمایش جدول لیگ های اروپایی را برای اولین بـار در جهان ی ایـن ترنت و به عنوان وسائلی پیشرفته فراهم کـرده است .


  votre commentaire
 •   عوامل افزوده شدن بدهی ها معوق:

  نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ۹ علت در افزوده شدن بدهی ها معوق نقش دارد. بر حسب ایـن پژوهش که در  تحقیق کده پولی و بانکی انجام شده شکل‌گیری بدهی ها معوق معلول کاستی‌های داخل ساوقتی و برون سازمان است . عوامل داخل سازمان به ضعف موسسه اعتبـاری در قسمت نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون ساوقتی از نوسان متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دستور اثر می‌ پذیرد. بر ایـن اساس مجموعه عوامل تاثیرگذار در ذیل ایـن دسته‌ بندی کلان در ۹ محور خلاصه شده است .
  در حالی که بر حسب آخرین آمار عرضه شده از طرف رییس کل بانک مرکزی؛ بدهی ها معوق بانک‌ها به نزدیک ۵۵ هزار میلیارد تومان می باشد ایـن پژوهش نشان می‌دهد ممانعت از پیشرفت بدهی ها معوق؛ مستلزم به کارگیری راه حل هایی «آسان» ولی «با ارزش» است.
  هم اکنون بدهی ها معوق به شکل گیری «جریـان مدوری» منجر شده که از یکسو به زیان‌ده شدن بانک‌ها انجامیده و از طرف دیگر پیشرفت بدهی ها معوق نیز اثر بسزایی در رکود و کم شدن سرمایه‌گذاری؛ اشتغال و تولید در بخش‌های متفاوت اقتصادی به همراه داشته است .

  مقاله کاما : راه های وصول مطالبات


  votre commentaire
 • طلاق

  خوب است آگاه باشید که طلاق از جانب زوجه؛ پرونده ایسه مرجله ای به شمار می رود با ایـن توضیح که دو طرف (زن و شوهر) می توانند چنان چه که حکم محکمه اول (بدوی) به زیان آن ها باشد نسبت به آن در فرجه بیست روز تجدید نظـر خواهی کنند بدیهی است که پرونده به محکمه تجدید نظـر استان ارسال می شود و در ادامه پـس از صدور رای بوسیـله شعبه محکمه تجدید نظـر در مهلت بیست روز هر کدام که رای به زیان او باشد می تواند فرجام خواهی نماید . در ایـن صورت پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.

  منبع: درخواست طلاق از طرف زن و مهریه


  votre commentaire
 • پیمان شکنی و خیانت زن به شوهر

  اغلب ً تعداد آقایانی که به همسـر خود پیمان شکنی و خیانت می کنند از تعداد زنانی که به شوهر خود پیمان شکنی و خیانت می کنند زیادتر می باشد. ولی بررسی های اخیر نشاهن داده شده که در سـال های اخیر تعداد زنان پیمان شکنی و خیانت کار نسبت به پیش زیادتر بوده است .

  به گزارش بهنترین ها موسسه Coffee and Company بریتانیا در یکـی از تحقیق های خود نشان داد که از  ۳۰۰۰ شرکت کننده؛ بیست درصد زنان به پیمان شکنی و خیانت به همسـران خود اعتراف کـرده اند. ولی چرا زنان به شوهران خود پیمان شکنی و خیانت می کنند؟ در اینجا به ده مورد به آنها اشاره می کنیم که احتمالا برخـی از آنان باعث تعجب شما شود.

  ادامه مطلب


  votre commentaire
 • دفتر وکالت

  این واقعیت که دفتر وکالت یک فن مستقل و متمایز از بقیه مشاغل حقوقی هست اغلب ًگرفته می شود. روشن هست که استاد حقوق؛ وکیل و قاضی همگی با حقوق سروکار دارند .اما وجه اشتراک بیـن آنان در این حد پایان می یابد و از اینجا به پـس وجوه افتراق بیـن صاحبان مشاغل از نظر حقوقی و مشرب فکری به باعث خصوصیات ی شغلی رخ می نماید. بر این روال؛ نظر قاضی با وکیل نسبت به اختلاف متفاوت است . این اختلاف دید از وظایف متمایز ایـن دو در مقابل اختلاف نشأت گرفته می شود.کوشش قاضی بازبینـی مناسب به اختلاف و انجام عدالت هست ؛ حال آنکه وکیل هدفی جز تاییـد یا رد اختلاف به نفع موکل خود ندارد. از ایـن رو ؛ بیـن قاضی و وکیل نه تنها فرق نظر وجود دارد؛ بلکه گاه از دو قطب مخالف با پرونده برخورد می کنند.

  ادامه مطلب


  votre commentaire